Polo de Vacaria

Em 2009 é denominado polo de Vacaria passa a integrar o Campus Bento Gonçalves do IFRS.